เครื่องมือฮาร์ดแวร์ หมายถึงชื่อทั่วไปของอุปกรณ์โลหะต่างๆ ที่ผลิตขึ้นโดยการตี รีด ตัด และแปรรูปโลหะทางกายภาพอื่นๆ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า และอลูมิเนียม แบ่งตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นของฮาร์ดแวร์เครื่องมือ ซึ่งใช้ร่วมกับอุปกรณ์เชื่อม


ส่งคำถามของคุณ