เซินเจิ้น Dataifeng Technology Co. , Ltd. เข้าร่วมในภาพถ่ายการสำเร็จการศึกษาการฝึกอบรมด้านเทคนิค

เซินเจิ้น Dataifeng Technology Co. , Ltd. เข้าร่วมในภาพถ่ายการสำเร็จการศึกษาการฝึกอบรมด้านเทคนิค