Dataifeng tập trung vào công nghệ hàn chip BGA, công cụ thiết bị giải pháp kỹ thuật bóng BGA, máy hàn bga.
Ngôn ngữ

Các đặc điểm của ứng dụng của máy dò X-RAY trong phát hiện là gì?

2022/11/12

Máy dò không phá hủy X-RAY là một loại tia X năng lượng thấp để phát hiện đối tượng được kiểm tra một cách nhanh chóng mà không làm hỏng đối tượng được kiểm tra.

Thử nghiệm không phá hủy là một đảm bảo mạnh mẽ để cải thiện chất lượng sản phẩm và có thể giảm hoặc tránh các tai nạn do khuyết tật một cách hiệu quả. Là một công nghệ thử nghiệm không phá hủy thực tế, thử nghiệm không phá hủy X-RAY đã được sử dụng rộng rãi trong hàng không, dầu, thép, máy móc, phương tiện, hóa thạch, di tích văn hóa và các lĩnh vực khác. Nó có thể kiểm tra chính xác cấu trúc bên trong của phôi mà không làm hỏng hình thức bên ngoài của vật thể.


Kiểm tra không phá hủy X-RAY (NDT) là một kỹ thuật sử dụng sự chênh lệch hấp thụ của vật thể so với vật liệu tia X của vật thể, cho thấy cấu trúc bên trong của vật thể, sau đó kiểm tra các khuyết tật bên trong. Được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra công nghiệp, kiểm tra y tế, kiểm tra an toàn, v.v.

Ứng dụng của máy dò X-RAY trong phát hiện có các đặc điểm sau:

1. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem có vết nứt và dị vật trong một số vật liệu và bộ phận kim loại, linh kiện điện tử hoặc linh kiện đi-ốt phát sáng hay không.

2. Nó có thể phát hiện và phân tích bảng mạch BGA bên trong.

3. Kiểm tra và đánh giá hàn BGA, đứt dây, hàn khí và các khuyết tật khác.


Gửi yêu cầu của bạn

Máy dò không phá hủy X-RAY là một loại tia X năng lượng thấp để phát hiện đối tượng được kiểm tra một cách nhanh chóng mà không làm hỏng đối tượng được kiểm tra.

Thử nghiệm không phá hủy là một đảm bảo mạnh mẽ để cải thiện chất lượng sản phẩm và có thể giảm hoặc tránh các tai nạn do khuyết tật một cách hiệu quả. Là một công nghệ thử nghiệm không phá hủy thực tế, thử nghiệm không phá hủy X-RAY đã được sử dụng rộng rãi trong hàng không, dầu, thép, máy móc, phương tiện, hóa thạch, di tích văn hóa và các lĩnh vực khác. Nó có thể kiểm tra chính xác cấu trúc bên trong của phôi mà không làm hỏng hình thức bên ngoài của vật thể.


Kiểm tra không phá hủy X-RAY (NDT) là một kỹ thuật sử dụng sự chênh lệch hấp thụ của vật thể so với vật liệu tia X của vật thể, cho thấy cấu trúc bên trong của vật thể, sau đó kiểm tra các khuyết tật bên trong. Được sử dụng rộng rãi trong kiểm tra công nghiệp, kiểm tra y tế, kiểm tra an toàn, v.v.

Ứng dụng của máy dò X-RAY trong phát hiện có các đặc điểm sau:

1. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra xem có vết nứt và dị vật trong một số vật liệu và bộ phận kim loại, linh kiện điện tử hoặc linh kiện đi-ốt phát sáng hay không.

2. Nó có thể phát hiện và phân tích bảng mạch BGA bên trong.

3. Kiểm tra và đánh giá hàn BGA, đứt dây, hàn khí và các khuyết tật khác.

Gửi yêu cầu của bạn