Dataifeng tập trung vào công nghệ hàn chip BGA, dụng cụ thiết bị giải pháp kỹ thuật BGA Balls, Máy hàn BGA.
Ngôn ngữ

Sắt hàn hiện đại thường đề cập đến một công cụ để hàn các linh kiện điện tử, bao gồm một cơ sở và đầu sắt hàn. Đầu sắt hàn có một sắt hàn hình tròn và hình tròn.